A tanulmányok, irányelvek rengeteg rövidítést tartalmaznak – még magyarul is – így összeírtunk egy segítséget a szakmai szövegek olvasásához.

OS – Overall Survival – Teljes Túlélés
RS – Relapse Free Survival – Visszaesés nélküli Túlélés

PFS – Progression Free Survival – Progressziómentes Túlélés
DFS – Disease Free Survival – Betegségmentes Túlélés

SN/ SLN – Sentinel Lymph Node – Szentinel (őrszem) Nyirokcsomó

SNB/ SLNB – Sentinel Lymph Node Biopsy – Szentinel Nyirokcsomó Szövetminta
CLND – Complete Lymph Node Dissection – Teljes Nyirokcsomó Eltávolítás
WLE – Wide Local Excision – Széles Helyi Kimetszés

CT – Computed Tomography – Komputertomográfia
US – UltraSound – Ultrahang
RT – Radiotherapy – Sugárterápia
HR – Hazard Ratio – Relatív Kockázat (két csoport kockázatának (időegység alatti halálozás) összehasonlítása)
RR – Relative Ratio – Relatív Arány

PD1 – Programmed (Cell) Death 1 (Protein)
PDL 1 – Programmed (Cell) Death – Ligand 1 (Protein)
CTLA 4 – Cyto-Toxic T Lymphocyte-Associated Antigen 4

EORTC – European Organisation for Research and Treatment of Cancer

PRR – Pathological Response Rate – Patológiai Válasz Ráta / Reagálási Arány

RR – Response Rate – Válasz Ráta / Reagálási Arány

checkpoint inhibitors – anti-PD1 antibodies (nivolumab and pembrolizumab)
anti-CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4)
immunoglobulin (ipilimumab) and
targeted therapy (BRAF inhibitor, MEK inhibitor)

Segítség a szakmai szövegek olvasásához